Bilanční výše aktiv v mil. Kč:
Výnosy v mil. Kč:
 
Náš honorář za audit od:
do: