Naše ceny

Z naší zkušenosti za dobu existence společnosti vyplývají následující průměrné ceny:

Zákonný audit účetní uzávěrky:

- malá organizace – 30 000 až 60 000 Kč
- střední organizace – 60 000 až 130 000 Kč
- velká organizace – 130 000 a více Kč

Přiznání k dani z příjmu právnických osob:

- sestaveni přiznání na základě dodaných podkladů  – min. 10 000 Kč
- kontrola podkladů zvlášť dle odpracovaných hodin – min. 10 000 Kč

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob:

- kontrola podkladů zvlášť dle odpracovaných hodin – min.  5 000 Kč

Ostatní daňová přiznání dle dohody

- min.   1 000 Kč

Hodinové sazby:

Auditor:                   2 000 Kč / hod
Daňový poradce:  2 000 Kč / hod
Asistent auditora:    900 Kč / hod