Produkty

1. Statutární audit

Provádíme pro společnosti, které mají povinnost auditu. I pro společnosti které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost.
Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

2. Průběžný audit

Audit provedený dle požadavků klienta v průběhu roku, popřípadě i vícekrát. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření.

3. Detailní audit

Jako mimořádná činnost směřující k ověření detailních položek účetnictví, zpravidla nad určitou minimální výší. Kupříkladu všechny fakturované náklady nad 1 milon Kč. Výstupe je zpráva o zjištění při kontrole účtování specifikovaných položek

4. Test kontrolního systému

Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn.  Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících

5. Nestatutární audit

Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficiální ověření účetních výkazů a auditorských výrok. Výstupem je dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní uzávěrky.

6. Stanovisko auditora

Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané partie účetnictví pro speciální potřeby. Např. pro přípravu jednání o prodeji podniku nebo jeho části. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané věci.