Spočítejte si

Dovolujeme si Vás upozornit, že tato kalkulace je orientační, protože skutečná smluvená cena naší práce bude záviset na dalších momentech. Např. kvalita účetnictví, požadovaná rychlost zpracování, umístění auditované jednotky, předmět podnikání atd.
Přesto se rámcově budeme pohybovat ve výše uvedeném rozpětí. Průměrná cena jedné hodiny práce je závislá na faktorech výše uvedených, ale bude nejmenší či největší v souladu s naším tarifem.